U bent hier

Bewoners overleg Vredenburg

 

Sinds februari 2014 wordt er in de wijk Vredenburg een bewonersoverleg gehouden. Alle bewoners van Vredenburg die zich betrokken voelen bij hun eigen wijk en zich willen inzetten om dit een fijne woonwijk te houden zijn welkom om zich aan te sluiten bij het bewonersoverleg Vredenburg. De bijeenkomsten worden 3x per jaar gehouden en worden vooraf aangekondigd via wijkkrant en website.

Heb je een idee over dingen die beter kunnen in onze woonomgeving? Of heb je een plan om iets te organiseren zodat buren elkaar beter leren kennen? Komen jullie net wat geld tekort om iets voor de buurt te organiseren?  Misschien vind je het interessant mee te praten over je eigen buurtje? Jij weet immers als geen ander wat daar beter kan. Daarom ben je van harte uitgenodigd eens naar een bijeenkomst te komen. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Stichting Bewoners Vredenburg.

Contact mailadres secretariaat: sbvredenburg@gmail.com

Bestuur:
Voorzitter : Regina Ram
Vice voorzitter : Robert Wijnands
Penningmeester : Henri van Klaveren
Secretaris : Els Roelofs
Algemeen : Theo Slagboom

Van links naar rechts: Theo Slagboom, Regina Ram, Henri van Klaveren, Els Roelofs,
Robert Wijnands

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.
Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht,
Slochterenweg 29
Reactieadres Email: 
wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com