Onderwijs

Peuterspeelzalen en BSO:    
De Lindeloot  Sleggeplantsoen 40a 026-323 10 58
Wervelwind  Groningensingel 1245 06-20 62 68 41
Gastouderopvang Lieloe  Slochterenweg 41 06-22 23 34 90
Peutercentrum Het Pompeltje Groningensingel 1245 06-82580736 of 0630158325
     
Basisonderwijs:    
OBS Da Vinci
Groningensingel 1245 026-323 07 29
KBS De Ommelander Groningensingel 1245 026-327 23 92
     
Speciaal basisonderwijs:    
SBO De Piramide Groningensingel 1185 026-327 18 76
SBO De Horizon Groningensingel 1183 026-322 91 70
     
Voortgezet onderwijs:    
Maarten van Rossem
vmbo tl/kl/bl-bl-lwt
Groningensingel 1235 026-320 28 60
Lorentz Lyceum
Eng-Ne vwo/havo/vmbo-tl
Metamorfosenallee 100 026-320 28 50