Onderwijs

Kindcentrum Het Middelpunt: Slochterenweg 27  
Basisonderwijs:    
OBS Da Vinci Slochterenweg 27 026- 323 07 29
KBS De Ommelander Slochterenweg 27 026- 327 23 92
Peuterwerk, dagopvang en BSO:    
Skar Wereld Wijs Slochterenweg 27 026- 445 71 57
     
De lindeloot locatie Sleggeplantsoen 40a 026- 323 10 58
Speciaal basisonderwijs:    
SBO De Horizon Groningensingel 1183 026-322 91 70
SBO De Piramide
     
Groningensingel 1185 026-327 18 76
Voortgezet onderwijs:    
Maarten van Rossem
vmbo tl/kl/bl-bl-lwt
Groningensingel 1235 026-320 28 60
     
Gastouderopvang:    
Lielou Slochterenweg 41 06-222 33 490