Huishoudelijk Reglement goedgekeurd door Bewonersoverleg

Tijdens het Bewonersoverleg Vredenburg van 14 maart 2023 is het concept voor het aangepaste Huishoudelijk reglement Stichting Bewoners Vredenburg uitvoerig besproken, ook een schriftelijk ingediend commentaar op het concept. In het concept zijn twee wijzigingen aangebracht:

1) het woord mandaat is uit het Reglement geschrapt;

2) de werkgroep Buurtkracht Holthuizen is toegevoegd als bestaande werkgroep.

Met die aanpassingen is het aangepaste Reglement voor goedkeuring van het Bewonersoverleg in stemming gebracht en is het met unanimiteit van stemmen goedgekeurd. Het bestuur van de stichting heeft daarop het als dus aangepaste reglement vastgesteld. Het aangepaste Huishoudelijk reglement SBV staat hieronder opgenomen.

Huidige bestuursleden:                                                                                                                                   Regina Ram (voorzitter)                                                                                                                                   Henri van Klaveren (penningmeester)                                                                                                                 Els Roelofs (secretaris)                                                                                                                                 Herman Brüggemann (lid bestuur) 

Bestuur SBV