Werkgroep Buurtkracht Holthuizen

Op 3 maart 2022 heeft een afvaardiging van het bestuur een gesprek gehad met Gerard Schouten en Hans Keus van de wijk Holthuizen over de mogelijkheid een verregaande samenwerking aan te gaan met de SBV. Aangezien Buurtkracht Holthuizen niet de ambitie heeft om zitting te nemen in het bestuur van de SBV is er afgesproken om als Buurtkracht Holthuizen wel deel te nemen aan de Bewonersavonden. Daarnaast zal Buurtkracht Holthuizen hun financiën  "stallen' op de rekening van de Stichting en zal de penningmeester hun gelden labelen en jaarlijks een overzicht sturen naar Buurtkracht Holthuizen. Het budget van de wijk Holthuizen maakt onderdeel uit van de subsidie die Vredenburg jaarlijks krijgt van de gemeente Arnhem en zal als zodanig ook beheert worden door de penningmeester van de Stichting Bewoners Vredenburg.

Het bestuur van de SBV hoopt op een goede en constructieve samenwerking met Buurtkracht Holthuizen.