U bent hier

Wijkkrant Vredenburg, Holthuizen

 

BEKIJK DE LAATSTE WIJKKRANT HIER

Inleverdata voor kopij:

 

Jaargang Verschijningsdatum Deadline kopij
Jaargang 45 nr. 1 Maart 2022 1 februari 2022
Jaargang 45 nr. 2 Mei 2022 1 april 2022
Jaargang 45 nr. 3 juli 2022
1 juni 2022
Jaargang 45 nr. 4 oktober 2021 1 september 2021
Jaargang 45 nr. 5 december 2021 1 november 2021

Wilt u graag adverteren in De Wijkkrant? Stuur dan een verzoek om informatie naar wijkkrantvrehoek@hotmail.com of download hier het advertentiecontract.

Volg ons op

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van de Stichting Bewoners Vredenburg.
Bewonersoverleg Vredenburg
p/a Wijkcentrum Vredenburcht,
Slochterenweg 29
Reactieadres Email: 
wijkvredenburg@gmail.com

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of 
meldingen voor de gemeente: 
bel 0800-1809 
(locaal tarief) 
of via de website

Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com