Inloggen geregistreerde gebruikers

Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

U bent hier

Wijkvereniging Vrehoek


Voor wie is wijkvereniging De Vrehoek?

De Wijkvereniging richt zich tot alle wijkbewoners van de wijk Vredenburg, in alle leeftijdscategorieën en van alle gezindten.

Wat doet wijkvereniging De Vrehoek? 
De Wijkvereniging heeft tot doel de leefbaarheid binnen de wijk mede te verbeteren en de goede onderlinge verstandhouding tussen de wijkbewoners te bevorderen.

Hoe wordt dit doel nagestreefd? 
De vereniging organiseert activiteiten op sociaal, sportief, cultureel en educatief vlak. Voorbeelden hiervan zijn:

  1. Viering Koningsdag
  2. Thema-avonden; bingo, spirituele avond, kaarten
  3. Diverse cursussen (o.a. naaicursus, djembe, kerststukjes maken)
  4. Kinderkleding en speelgoedbeurs
  5. Avondwandelvierdaagse
  6. Kerstboomverbranding

Waar zijn deze activiteiten? 
De activiteiten vinden in principe plaats in het wijkcentrum Vredenburcht aan de Slochterenweg 29.

Hoe worden deze activiteiten georganiseerd? 
Jaarlijks stelt de wijkvereniging een programma van activiteiten op, die mede door de vele vrijwilligers die binnen de wijkvereniging werkzaam zijn, nader worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Wat zijn de middelen hierbij? 
De middelen van de wijkvereniging worden verkregen door contributies, gemeentelijke subsidie en inkomsten uit sponsoring.

Hoe vindt de communicatie met de Wijkbewoners plaats? 
De wijkkrant ‘het gele boekje' speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen de vereniging en de wijkbewoners (leden en niet-leden). Alle relevante actuele informatie over de vereniging en hetgeen er in de wijk gebeurt, wordt hierin gepubliceerd. 

redactieadres wijkkrant: wijkkrantvrehoek@hotmail.com

Volg ons op

Facebook

en kijk op WIJKCONNECT

Contact

Vredenburg.info is een wijkwebsite van de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Buurtoverleg Vredenburg.

Buurtoverleg Vredenburg
p.a. Wijkcentrum Vredenburg

Redactieadres:
Email: wijkvredenburg@gmail.com

Enquête

De wijkvereniging Vrehoek wordt binnenkort opgeheven wegens gebrek aan vrijwilligers. Wilt u de wijkvereniging redden?

Wijkkrant

De wijkkrant Vredenburg-Holthuizen is de wijkkrant van en voor de wijken Vredenburg en Holthuizen. Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar
wijkkrantvrehoek@hotmail.com